EDN China > 技术文章 > 测试与测量 > 通用测试仪器 > 正文
? 2016博客大赛-不限主题,寻找电子导师,大奖升级??

(多图) 一种TD-SCDMA物理层测量值的采集

来源:电信科学/曹镧 左志宏?? 2006年11月09日 ?? 收藏0
bsp;?? OAM上报流程
?
??????????????????????????????????????????????????????? 图7 OAM上报流程